Centrum Sztuki w Oławie


O Centrum Sztuki w Oławie

Centrum Sztuki w Oławie

Dane kontaktowe:

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
NIP: 912-13-97-337
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001

Centrum Sztuki w Oławie jest samorządową instytucją kultury miasta Oława, która kontynuuje w rozszerzonej formie zadania dotychczasowej instytucji, jaką był Ośrodek Kultury i obejmuje łączoną działalność prowadzoną w dwóch obiektach, odzwierciedlając spojenie wielokierunkowej aktywności artystycznej.

Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku dawnego kina ODRA stworzyła szansę na zwiększenie artystycznego potencjału oraz stworzenie mieszkańcom warunków sprzyjających regularnej partycypacji w życiu kulturalnym. Nowy obiekt przede wszystkim przejął znaczną część działalności prowadzonej dotychczas w budynku Ośrodka Kultury w Oławie. Budynek przy ul. 11 Listopada pozostał bazą działalności w zakresie edukacji artystycznej mieszkańców miasta i okolic. W obiekcie kontynuowana jest działalność kursów i sekcji, zespołów muzycznych, placówek oświatowych i innych organizacji współpracujących z naszą instytucją i korzystających z jej bazy lokalowej. W OK kontynuowana jest również kameralna działalność artystyczna.

W budynku Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA prowadzona jest profesjonalna działalność muzyczna, teatralna oraz filmowa. Obiekt przy ul. Młyńskiej stanowi główną siedzibę Centrum Sztuki w Oławie. Wzbogacona oferta działalności artystycznej OWE ODRA stanowi w szerszym wymiarze kontynuację działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez minione lata w lokalnym Ośrodku Kultury. Piękny rozdział kultury tworzony w skromnych warunkach przechodzi do historii.

Ważnym argumentem modernizacji infrastruktury kulturalnej są liczne dokonania artystyczne i osiągnięcia lokalnych twórców oraz rozwijająca się współpraca z czołowymi artystami sceny krajowej oraz możliwość poszerzenia zakresu współpracy na inne kraje europejskie. Wzbogacenie bazy kulturalnej poprzez nowoczesny obiekt Ośrodka Współpracy Europejskiej jest szansą z jednej strony dla artystycznego oławskiego środowiska – na rozwój i prezentację własnego dorobku i możliwości twórczych w nowoczesnym obiekcie, z drugiej dla mieszkańców – na kontakt z kulturą współczesną i tradycyjną w szerszym wydaniu.

Zapraszamy do współpracy

Anna Ślipko
dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

Misja Centrum Sztuki w Oławie

Misją Centrum Sztuki w Oławie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie lokalnej aktywności artystycznej w kraju i za granicą. Centrum Sztuki w Oławie realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizację warsztatów artystycznych, plenerów, spektakli, koncertów, recitali oraz spotkań autorskich
 • popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne itp. (Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, sekcje Ośrodka Kultury – taneczne, rekreacyjne, plastyczne, fotograficzne),
 • organizację wernisaży wystaw malarskich, fotograficznych i rzeźbiarskich (galerie Centrum Sztuki w Oławie, wystawy na terenie miasta),
 • edukację artystyczną (Studio Piosenki, Pracownia Fotografii Tradycyjnej, Klub Filmowy, opieka nad amatorskimi zespołami muzycznymi),
 • współpracę artystyczną z licznymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocławskie Towarzystwo im. Ferenza Liszta, Ośrodek Kultury i sztuki we Wrocławiu)
 • współpracę z podmiotami publicznymi i społecznymi miast partnerskich Oławy w zakresie popularyzacji działań twórczych i wymiany kulturalnej.

 

Profil działalności Centrum Sztuki w Oławie

Ośrodek Współpracy Europejskiej „Odra” – filia nr 1

Zakres działań:

 • Rozwój i profesjonalizacja kultury na lokalnym obszarze;
 • Współpraca z europejskimi, krajowymi instytucjami, organizacjami oraz indywidualnymi artystami;
 • Popularyzacja profesjonalnych przedsięwzięć kulturalnych (muzyka, teatr, film);
 • Kreacja oraz promocja kultury i sztuki;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury organizacji pozarządowych;
 • Podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

 

Ośrodek Kultury – filia nr 2

Zakres działań:

 • Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć i kursów;
 • Rozwój działalności twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze muzyki indywidualnych artystów oraz grup muzycznych;
 • Wspieranie różnorodnych amatorskich form i działań artystycznych;
 • Prowadzenie działalności Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

Anna Ślipko – od 1 marca 2012r. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Oławie. Od czerwca 2014 jest dyrektorem Centrum Sztuki w Oławie, które powstało z przekształcenia Ośrodka Kultury.

Numer konta bankowego

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001