Centrum Sztuki w Oławie


Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Zarządzenie Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Centrum sztuki w Oławie (PDF 830KB)

 

Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Centrum Sztuki w Oławie
Sprzedaż biletów online

Sprzedaż biletów online dokonywana jest przez system internetowej sprzedaży biletów, regulowany osobnymi zasadami określonymi w Regulaminie sprzedaży biletów online

Godziny otwarcia kasy biletowej

Kasa biletowa czynna jest od wtorku do piątku w godz. 10.00-21.00, w soboty od godz. 15.00-21.00,
w niedzielę od 9.00-12.00 i od 15.00-21.00.
W dniach, w których odbywają się wydarzenia artystyczne w Centrum Sztuki, dyżur kasowy ma miejsce na dwie godziny przed spektaklem.
W przypadkach losowych Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania kas, po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej.

Telefoniczna rezerwacja biletów

Rezerwacji biletów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 71 735 15 70 w godzinach pracy kasy.

Zamówienie biletów – rezerwacje

W przypadku rezerwacji ze znacznym wyprzedzeniem , maksymalny czas na realizację rezerwacji wynosi 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.
W przypadku rezerwacji biletu/ów w terminie krótszym niż 8 dni od daty planowanego wydarzenia, realizacja rezerwacji musi nastąpić do 2 dni od daty dokonania rezerwacji.
W dniu spektaklu nie dokonujemy rezerwacji – zakup biletów następuje bezpośrednio w kasie Centrum Sztuki w Oławie.
Bardzo prosimy o przestrzeganie uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana, a zamówione bilety przeznaczane są do ponownej sprzedaży.
Potwierdzenie rezerwacji (w przypadku zamówienia powyżej 15 miejsc) prosimy przesyłać e-mail pod adres: recepcja@kultura.olawa.pl

Płatności

Wcześniej zarezerwowane bilety można opłacić gotówką w kasie biletowej Centrum Sztuki lub przelewem (po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności) na konto: Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3 55-200 Oława nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001
W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska , na które została założona rezerwacja, tytułu i daty wydarzenia oraz liczby zarezerwowanych biletów.
Wykupione w ten sposób bilety można odebrać tylko na podstawie potwierdzenia przelewu w kasie Centrum Sztuki po upływie 2 dni roboczych od momentu dokonania przelewu lub najpóźniej pół godziny przed wydarzeniem artystycznym.

Anulowanie rezerwacji

Rezerwacje biletów nieopłacone w wyznaczonym terminie zostają anulowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Zwrot biletów

Kasa Centrum przyjmuje zwroty biletów najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem artystycznym, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku zakupu biletu on-line obowiązuje odrębny regulamin dot. zwrotu biletu i wypłaty.
W przypadku odwołania wydarzenia z winy Centrum Sztuki, klient ma prawo do zwrotu biletów.
W przypadku odwołania wydarzenia kasa Centrum Sztuki zwraca należność za bilet w ciągu dwóch tygodni od daty wydarzenia.

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26. roku życia, a także rencistom, emerytom, posiadaczom Oławskiej Karty Seniora oraz osobom niepełnosprawnym. Bilety ulgowe nie przysługują opiekunom osób niepełnosprawnych. Bilety ulgowe są honorowane za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do korzystania z nich.
Posiadaczom Oławskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje 20% zniżki na bilety normalne i ulgowe odnośnie wszystkich wydarzeń kulturalnych i seansów filmowych. Zniżka nie dotyczy promocyjnych seansów Taniej Środy. Ulga nie dotyczy sprzedaży okularów 3D.

Informacje dodatkowe

Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię Centrum. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
Dokonanie rezerwacji biletów na wydarzenia artystyczne Centrum Sztuki w Oławie jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad.