Centrum Sztuki w Oławie


Regulamin sprzedaży biletów online

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3 , 55-200 Oława
www.kultura.olawa.pl

§1
Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, zwany dalej CS.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a CS zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),
c) otrzymania przez Użytkownika od CS potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
4. Sprzedaż biletów w systemie online w przypadku wydarzeń innych niż seanse kinowe kończy się wraz z wyczerpaniem ilości biletów na dane wydarzenie lub o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego wydarzenia przy płatności przelewem elektronicznym (e-przelewem). W przypadku seansów kinowych sprzedaż biletów w systemie online kończy się wraz z wyczerpaniem ilości biletów lub na 2 godziny przed seansem przy płatności przelewem elektronicznym (e-przelewem).
5.
Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).
6. Ceny
biletów oferowanych przez CS, zawierają podatek VAT. CS zastrzega sobie, że przy zakupie każdego biletu za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 doliczana jest prowizja od transakcji online w wysokości 2,4% wartości transakcji.
7. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. CS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionego serwisu.
8.Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet i podała dane do faktury.
9. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu
20 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
10. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina, ilość oraz cenę biletu.
11. Bilety pozostają własnością CS do czasu odnotowania przez CS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
12. Realizacja biletu online:
– bilet zakupiony online należy wydrukować bądź okazać w formie PDF na urządzeniu mobilnym
osobie kontrolującej bilety przy wejściu na salę,
– każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji (numer biletu), który będzie odznaczany przy wejściu na wydarzenie
– osobisty identyfikator transakcji (nr biletu) należy zachować w tajemnicy. CS nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

§2
Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami) jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (zakup biletów).
2. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CS danych osobowych, które podał w formularzu zamówienia.
3. Pod warunkiem uzyskania przez CS odrębnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe będą przetwarzane przez CS w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
5.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia.
7. Wszystkie dane podane przez Użytkownika, są automatycznie
szyfrowane przed transmisją do CS bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
8. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CS w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

§3
Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie CS, CS będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich należności.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu wraz z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
4. Zwroty biletów w przypadku rezygnacji Nabywcy
na wydarzenia inne niż seanse kinowe mogą nastąpić nie później niż 7 dni przed wykonaniem usługi przez CS. W przypadku seansów kinowych zwroty biletów w razie rezygnacji Nabywcy mogą nastąpić najpóźniej na 30 minut przed seansem.

§4
Postanowienia końcowe

1.CS nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety.
CS nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Wszystkie bilety nabyte u Organizatora nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowane, przerabiane czy przesyłane). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CS oraz na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie
Anna Ślipko