Centrum Sztuki w Oławie


Program KinoSzkoła

KinoSzkoła - logo

kinoszkola.pl

KinoSzkoła, edycja VI, rok szkolny 2016/2017

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości
i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.
W roku szkolnym 2015/2016 w ponad 1730 zajęciach KinoSzkoły wzięło udział ponad 180 tysięcy uczestników. Szósta edycja programu realizowana będzie w prawie pięćdziesięciu Instytucjach Kultury na terenie całej Polski.

KARTA ZGŁOSZENIOWA + REGULAMIN

KATALOG KINOSZKOŁA 2016/2017

Założenia programowe:
Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, stąd priorytetowy cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie do wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.
Cykl trójwymiarowy „Filmowy alfabet” jest uzupełnieniem zajęć języka polskiego oraz sztuki na poziomie szkoły podstawowej. Celem zajęć w tym cyklu jest poszerzenie wiedzy uczniów
z zakresu terminologii filmoznawczej. Po ok. 30 minutowej prelekcji następuje projekcja specjalnie dobranych filmów w formacie 3D.
„KinoPrzedszkole” to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich, krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, profilujące odbiór filmu
w założonym w temacie prelekcji kierunku. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Trwają od 60 do 70 minut.
„Warsztaty Medialne dla uczniów” to różnorakie zajęcia składające się z części teoretycznej i i praktycznej. Ich celem jest wzrost kompetencji medialnych wśród uczniów. Zajęcia trwają około 90 minut.
Na czas rekolekcji, przygotowaliśmy cykl „Rekolekcje z filmem”, mające w założeniu możliwość podjęcia refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem filmowym.
Nauczycielom proponujemy „Szkolenia dla gron pedagogicznych”, dzięki którym poszerzą wiedzę z zakresu wykorzystywania mediów w praktyce wychowawczej. Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.
Dla rodziców przygotowaliśmy „Szkolenia dla rodziców i opiekunów”. Tematyka tych zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.
Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób uczestniczących w „Klubach Seniora” proponujemy cykl KinoSzkoła Seniora. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok. 30-minutowa akademicka prelekcja.

Autorzy programu:
Dyrektorem programowym IPEM „KinoSzkoła” jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, pedagożka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej. Dysertację doktorską pt.: „Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

WSPÓŁAUTORZY VI edycji IPEM „KinoSzkoła”:
– Katarzyna Michalska – cykl „Wyraź się przez media!” – warsztaty medialne dla gimnazjum
– dr Marcin Skorek – Warsztaty Młodego Filmowca „Kręcimy!”
– Łukasz Tura – cykl rekolekcje z filmem
– Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, Łukasz Nieradko – cykl „Internet- niezbędnik użytkownika” – warsztaty medialne dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

Nagrody:
Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
LAUREAT NAGRODY PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013).

Patronaty i rekomendacje:
Program objęty patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI;
Program objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ;
Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
Program rekomendowany przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ
W ŁODZI;
CERTYFIKAT FILMOTEKI NARODOWEJ dla programu edukacji filmowej;
Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.
PROGRAM VI EDYCJI
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”

KINOPRZEDSZKOLE Temat rocznego cyklu: Piękna nasza Polska cała
Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. Roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Czas trwania zajęć 60-70 min.

PAŹDZIERNIK ALFABET MAŁEGO POLAKA – GODŁO, HYMN, FLAGA, STOLICA
1. Polskie symbole narodowe, reż. Justyna i Marcin Marcińscy, Polska 2012, 6 min. 42 sek.
2. Maszeruje wojsko (seria: „Zabawy Bolka i Lolka”), reż. Wacław Wajzer, Polska 1975, 8 min. 53 sek.
3. Bazyliszek (seria: „Baśnie i Bajki Polskie”), reż. Andrzej Kukuła, Polska 2004, 13 min.

LISTOPAD POLSKIE LEGENDY
1. Smok-expedition (seria: „Porwanie Baltazara Gąbki”), reż. Władysław Nehrebecki, Polska 6 min. 43 sek.
2. Szewczyk dratewka (seria: „Baśnie i bajki polskie”), reż. Artur Wrotniewski, Polska 2003, 12 min. 58 sek.
3. Złota kaczka (seria: „Baśnie i bajki polskie”), reż. Jacek Kasprzycki, Polska 2002, 13 min.

GRUDZIEŃ POLSKIE MIASTA DAWNIEJ I DZIŚ
1. Lajkonik, reż. Mirosław Kijowicz, Polska 1973, 11 min.
2. Toruńskie igraszki (seria: „Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1979, 9 min. 15 sek.
3. Poznańskie koziołki (seria: „Baśnie i bajki polskie”), reż. J. Adamczak, J. Gałązkowski, Polska 2009, 13 min.

STYCZEŃ GÓRY, ŚLĄSK, KUJAWY… CZYLI REGIONY POLSKI
1. Na zbójeckich dróżkach (seria: „Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1981, 9 min. 42 sek.
2. Wuj Karlik (seria: „Bolek i Lolek wśród górników”), reż. Stanisław Dülz, Polska 1980, 9 min. 36 sek.
3. Wesele kujawskie (seria: „Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1977.

LUTY BAJKI NASZYCH DZIADKÓW
1. Proszę słonia, reż. Witold Giersz, Polska 1978, 63 min.

MARZEC MORZE NASZE MORZE
1. Morska przygoda (seria: „Bolek i Lolek na wakacjach”), reż. Władysław Nehrebecki, Polska 1966, 9 min.13 sek.
2. Bursztynowa korona (seria: „Baśnie i bajki polskie), reż. Paweł Czarzasty, Polska 2009, 13 min.
3. Władca wydm (seria: „Wędrówki Pyzy), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1983, 9 min. 5 sek.

KWIECIEŃ EKOLOGICZNIE ZNACZY W ZGODZIE Z NATURĄ
1. W lesie (seria: „Wędrówki Pyzy”), reż. Stefan Szwakopf, Polska 1981, 8 min. 38 sek.
2. Strzelba i wędka (seria: „Bolek i Lolek na wakacjach”), reż. Władysław Nehrebecki, Polska 1965, 8 min. 48 sek.
3. Podwodna wycieczka (seria: „Przygody Bolka i Lolka”), reż. Stanisław Dülz, Polska 1974, 10 min. 27 sek.

MAJ TRADYCJE POLSKIEJ WSI
1. Na wsi (seria: Miś Kudłatek), reż. Wiesław Nehrebecki, Polska 1973, 9 min. 30 sek.
2. Zielone ścieżki (seria: „Przygody Bolka i Lolka”), Franciszek Pyter, Polska 1974, 8 min. 47 sek.
3. Żniwa (seria: „Wędrówki Pyzy”), reż. Stefan Szwakopf, Polska 1982, 9 min. 14 sek.

CZERWIEC BEZPIECZNE WAKACJE
1. Reksio Ratownik (seria: „Reksio”), reż. Józef Ćwiertnia, Polska 1974, 9 min. 34 sek.
2. Zmylony trop (seria: „Przygody Bolka i Lolka”), reż. Romuald Kłys, Polska 1976, 9 min. 3 sek.
3. Reksio Robinson (seria: „Reksio”), reż. Józef Ćwiertnia, Polska 1975, 10 min. 24 sek.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III

Cykl profilaktyczno – Społeczny „Filmowe Drogowskazy”

październik DO CZEGO POTRZEBNA NAM WYOBRAŹNIA?
Jill i Joy, reż. Saara Cantell, Finlandia 2014, 80 min.

listopad JESTEŚMY RÓŻNI, ALE MOŻEMY SIĘ ZE SOBA PRZYJAŹNIĆ!
Ernest i Celestyna, reż. Stéphane Aubier/ Vincent Patar/ Benjamin Renner, Belgia/ Francja/ Luksemburg, 80 min.

grudzień CO JEST WAŻNE W ŚWIĘTA?
Święty Mikołaj dla wszystkich, reż. Albert ‚t Hooft/ Paco Vink, Belgia/ Holandia 2014, 65 min.

Styczeń CZY WARTO OSZUKIWAĆ INNYCH?
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Brom, reż. Pontus Klänge/ Walter Söderlund, Finlandia/ Szwecja 2013, 83 min.

luty ODWAGA I WIARA W SIEBIE POZWOLĄ OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO, CO TYLKO CHCĘ
Daleko na północy, reż. Rémi Chayé, Francja 2015, 81 min.

marzec MOJE MIEJSCE W RODZINIE
Pan Patyk się żeni, reż. Martin Lund, Norwegia 2010, 76 min.

kwiecień DOBRO I ZŁO. DLACZEGO OBOWIĄZUJĄ NAS ZASADY?
Trzech zbójców, reż. Hayo Freitag, Niemcy 2007, 75 min.

maj CZY PROBLEMY USPRAWIEDLIWIAJĄ NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE?
Jak ukraść psa, reż. Kim Sung-ho, Korea Południowa 2014, 109 min.

czerwiec „PRZEGRASZ WTEDY, KIEDY SIĘ PODDASZ”. CZEGO UCZĄ NAS BAŚNIE?
Złoty koń, reż. Valentas Aškinis/ Reinis Kalnaellis, Dania/ Luksemburg/ Litwa/ Łotwa 2014, 80 min.
CYKL TRÓJWYMIAROWY „Filmowy alfabet”

październik R jak REŻYSER FILMOWY
Dobry Dinozaur, reż. Peter Sohn, USA 2015, 99 min.

styczeń/luty A jak AKTOR
Robinson Crusoe, reż. Ben Stassen/ Vincent Kesteloot, Belgia/ Francja 2016, 90 min.

marzec S jak SCENOGRAFIA
Zwierzogród, reż. Byron Howard/ Rich Moore, USA 2016, 108 min.

czerwiec O jak OBRAZ W FILMIE
Gdzie jest Dory? reż. Andrew Stanton, USA 2016, 103 min.
Cykl „Rekolekcje z filmem”

Marzec/Kwiecień
DLACZEGO BÓG STWORZYŁ ZWIERZĘTA? POZNAJEMY NASZYCH BRACI MNIEJSZYCH
Mój przyjaciel lis, reż. Luc Jacquet, Francja 2007, 92 min.

WARSZTATY MEDIALNE, cykl: ZAWÓD – ARTYSTA
Udział w cyklu ma na celu profesjonalne wprowadzenie dzieci w zagadnienia związane ze światem sztuki, a tym samym – uczynienie ich bardziej świadomymi uczestnikami kultury współczesnej. Dzieci poznają, na czym polega praca poszczególnych twórców kultury, ale również będą miały możliwość samodzielnego tworzenia małych dzieł sztuki. Zajęcia trwają ok. 90 minut. Maksymalna ilość uczestników: 30 osób.

Październik ARCHITEKT – projektujemy miasto marzeń.
Listopad MUZYK – gramy na czym się da.
Grudzień AKTOR – wcielamy się w wymarzone role.
Styczeń ARTYSTA MALARZ – tworzymy malarskie arcydzieło.
Luty PISARZ – piszemy książkę, którą sami chcielibyśmy przeczytać.
Marzec RZEŹBIARZ – rzeźbimy ulubionego bohatera.
Kwiecień FOTOGRAF – uwieczniamy niezapomniane chwile.
Maj FILMOWIEC-ANIMATOR – animujemy wymyślone postaci.
Czerwiec KREATOR MODY – kreujemy strój przyszłości.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI
Cykl Profilaktyczno-Społeczny „Filmowe Drogowskazy”

Październik CO NAS MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?
Syn Winnetou, reż. André Erkau, Niemcy 2015, 91 min.

Listopad SZYKANOWANIE, OŚMIESZANIE, DYSKRYMINACJA – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?
BFG. Bardzo fajny gigant, reż. Steven Spielberg, USA 2016, 115 min.

Grudzień CO JEST W ŻYCIU WAŻNE? O WARTOŚCIACH.
Oskar i Pani Róża, reż. Eric-Emmanuel Schmitt, Belgia/ Francja/ Kanada 2009, 105 min.

Styczeń MOJE MIEJSCE W RODZINIE
Operacja Arktyka, reż. Grethe Bøe-Waal, Norwegia 2014, 87 min.

Luty MIŁOŚĆ I ZAKOCHANIE – JAK DBAĆ O UCZUCIA?
Rabarbar, reż. Mark de Cloe, Holandia 2014, 70 min.

Marzec TRUDNE EMOCJE – WSTYD
Wszystkowidząca, reż. Kenneth Kainz, Czechy/ Dania/ Islandia/ Norwegia 2015, 96 min.

Kwiecień JAK STAWIĆ CZOŁO OCZEKIWANIOM INNYCH WOBEC NAS?
Eskil i Trynidad, reż. Stephan Apelgren, Szwecja 2013, 104 min.

Maj CZYM JEST DLA MNIE WOLNOŚĆ?
Misja sputnik, reż. Markus Dietrich, Belgia/ Czechy/ Niemcy 2013, 90 min.

Czerwiec MŁODZI ODKRYWCY, CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z WIEDZY NA WAKACJACH?
Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima, reż. Tomasz Szafrański, Polska 2015, 98 min.
Cykl trójwymiarowy „Filmowy alfabet”

Listopad B jak BAŚŃ FILMOWA
Alicja po drugiej stronie lustra, reż. James Bobin, USA 2016, 108 min.

Luty F jak FANTASY
BFG: Bardzo Fajny gigant, reż. Steven Spielberg, USA 2016, 115 min.

Kwiecień P jak PRZYGODOWY FILM
Księga dżungli, reż. Jon Favreau, USA 2016, 105 min.

Czerwiec A jak ADAPTACJA
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii, reż. Joe Wright, Australia/ USA/ Wielka Brytania 2015, 111 min.
Rekolekcje z filmem

Marzec/kwiecień
ZWYKŁY CHŁOPIEC CZY BOŻY SYN? JEZUS JAKO NIEUSTAJĄCA INSPIRACJA DLA CHRZEŚCIJANINA.
Młody Mesjasz, reż. Cyrus Nowrasteh, USA 2016, 101 min.
WARSZTATY MEDIALNE, cykl: INTERNET – NIEZBĘDNIK UŻYTKOWNIKA
Podczas zajęć tego cyklu uczniowie przeniosą się w fascynujący świat internetu, który skrywa jeszcze wiele tajemnic. Pokażemy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z treści dostępnych w sieci w taki sposób, aby przebywanie w świecie wirtualnym było źródłem nauki i zabawy. Podczas warsztatów stawiamy na rozwój kreatywności i zdolności koncepcyjnego myślenia. Zajęcia trwają ok. 90 minut. Maksymalna ilość uczestników: 30 osób.

Październik Historia mediów – od malarstwa jaskiniowego do Internetu
Listopad Współczesne relacje międzyludzkie w internecie.
Grudzień Komercja w internecie.
Styczeń Jak bezpiecznie korzystać z internetu?
Luty Zasady (n)etykiety – wirtualne savoir vivre.
Marzec Jak skutecznie bronić się przed przemocą w sieci?
Kwiecień Jak korzystać z zasobów internetu – legalne źródła informacji i multimediów.
Maj Blogi/vlogi – współczesne pamiętniki.
Czerwiec Dlaczego kochamy gry komputerowe – zabawa i nauka, czy strata czasu?

GIMNAZJUM

Cykl profilaktyczo – społeczny „Filmowe drogowskazy”

Październik CZY WIESZ, CO JESZ? O NAWYKACH ŻYWIENIOWYCH I ICH WPŁYWIE NA NASZE ŻYCIE Cały ten cukier, reż. Damon Gameau, Australia 2014, 90 min.

Listopad INNY W GRUPIE. O WYKLUCZENIU I AKCEPTACJI
Nowy, reż. Rudi Rosenberg, Francja 2015, 81 min.

Grudzień SAMOAKCEPTACJA. JAK SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM INNYCH i NAS SAMYCH WZGLĘDEM SIEBIE?
Miss Impossible, reż. Emilie Deleuze, Francja 2016, 90 min.

Styczeń CO MYŚLIMY O STAROŚCI?
Operacja hip hop, reż. Bryn Evans, Nowa Zelandia 2014, 94 min.

luty ODCIENIE DOJRZEWANIA
Boy, reż. Taika Waititi, Nowa Zelandia 2010, 87 min.

marzec STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
Jeszcze dalej niż północ, reż. Dany Boon, Francja 2008, 106 min.

kwiecień CO NAM DAJE BYCIE W GRUPIE?
Bestie z południowych krain, reż. Benh Zeitlin, USA 2012, 93 min.

maj PRZEMOC W SZKOLE
Żałuję!, reż. Dave Schram, Holandia 2013, 95 min.

czerwiec NORMY KULTUROWE – ICH WPŁYW NA SPOSÓB POSTRZEGANIA ŚWIATA
Dziewczynka w trampkach, reż. Haifaa Al-Mansour, Niemcy/ Arabia Saudyjska 2012. 100 min.
Cykl „Rekolekcje z filmem”

Marze/kwiecień ŚWIĘTOŚĆ – PROPOZYCJA NA CZASIE? RÓŻNE SPOSOBY ODPOWIEDZI NA MIŁOŚĆ BOGA.
Bernadetta. Cud w Lourdes, reż. Jean Sagols, Francja 2011, 109 min.
WARSZTATY MEDIALNE, cykl „Wyraź się przez media!”
Multimedialna i aktywizująca forma pracy warsztatowej pozwala na rozbudzenie zainteresowania wszystkich uczestników. Podczas warsztatów gimnazjaliści uzyskują kompetencje niezbędne do funkcjonowania w otoczeniu nowych mediów. W praktyce kształtują umiejętność analizy tekstów kultury, doskonalą warsztat pracy z mediami oraz utrwalają wiedzę medioznawczą. Zajęcia trwają ok. 90 minut. Maksymalna ilość uczestników: 30 osób.

Październik Czym jest przekaz medialny i dlaczego trzeba nauczyć się go czytać?
Listopad Twój profil – twoja sprawa. Autoprezentacja w mediach społecznościowych.
Grudzień Dziękuję, nie hejtuję.
Styczeń „Selfie” czyli ja tu i teraz! Od autoportretu do „selfie”.
Luty Jak wykorzystać „selfie” w projekcie społecznym
Marzec Internet – sposób na życie? Blogi, vlogi, youtuberzy.
Kwiecień Od „Antygony” do reklamy autobusu – zasada trzech aktów w kulturze popularnej.
Maj Tekst, komiks, storyboard – ogranicza nas tylko wyobraźnia!
Czerwiec Relacja reporterska.
WARSZTATY MEDIALNE, cykl: Projekt gimnazjalny

Poprzez udział w całorocznym cyklu warsztatowym umożliwiamy uczniom pomoc w realizacji własnego projektu artystycznego. Grupa pracuje nad autorskim filmem i w praktyce poznaje wszystkie etapy produkcji filmu. Doskonalona jest umiejętność pracy w grupie, kreatywnego myślenia oraz rozwijana odpowiedzialność za własną pracę. Efekty pracy zostaną umieszczone na stronie www.kinoszkola.pl oraz na kanale Youtube.pl. Ze względu na specyfikę pracy konieczny jest udział klasy we wszystkich zajęciach cyklu w trakcie roku.

PAŹDZIERNIK: Koncept filmu i ustalenie harmonogramu pracy
LISTOPAD: Scenariusz i storyboard
GRUDZIEŃ: Casting i lokalizacja.
STYCZEŃ: I dzień zdjęciowy.
LUTY: II dzień zdjęciowy.
MARZEC: III dzień zdjęciowy.
KWIECIEŃ: IV dzień zdjęciowy
MAJ: Prace końcowe, montaż, postprodukcja
CZERWIEC: Uroczysta premiera filmu.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”

Październik KIM JESTEM I NA CZYM BUDUJĘ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ?
Lek na całe zło, reż. Tessa Schram, Holandia 2014, 100 min.

Listopad PRESJA OTOCZENIA, NAŁOGI, MYŚLI SAMOBÓJCZE – CO SIĘ DZIEJE, GDY ZAPOMINAMY O SOBIE?
Amy, reż. Asif Kapadia, Wielka Brytania 2015, 127 min.

Grudzień CZYM JEST DLA MNIE WOLNOŚĆ?
Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja/ Niemcy/ Turcja/ Katar 2015, 97 min.

Styczeń MIŁOŚĆ JAKO WARTOŚĆ
W kręgu miłości, reż. Felix Van Groeningen, Belgia/Holandia 2012, 111 min.

Luty MACIERZYŃSTWO JAKO ROLA SPOŁECZNA. TOPOS MATKI POLKI A WSPÓŁCZESNA MODA
Bejbi Blues, reż. Katarzyna Rosłaniec, Polska 2012, 105 min.

Marzec KSENOFOBIA, NAZIZM, FANATYZM
Combat Girls. Krew i honor, reż. David Wnendt, Niemcy 2011, 100 min.

Kwiecień TAK ŁATWO NAM OCENIAĆ… DO CZEGO PROWADZI STEREOTYPOWE MYŚLENIE? Imigranci, reż. Jacques Audiard, Francja 2015, 110 min.

Maj GODNOŚĆ JAKO PODSTAWA CZŁOWIECZEŃSTWA
Syn Szawła, reż. László Nemes, Węgry 2015, 107 min.

Czerwiec PRZEMOC W SZKOLE
Żałuję!, reż. Dave Schram, Holandia 2013, 95 min.
Cykl „Rekolekcje z filmem”
Marzec/kwiecień W CZYM TKWI SIŁA WIARY? TAJEMNICA NAWRÓCENIA.
Mary’s Land. Ziemia Maryi, reż. Juan Manuel Cotelo, Hiszpania 2013, 116 min.
WARSZTATY MEDIALNE, cykl Miniwykłady z klasyki filmowej
Zgodnie z zapisami podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego, realizujemy autorską ścieżkę filmoznawczą. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego.

Październik Motywy malarskie w filmach Andrzeja Wajdy.
Listopad Alfred Hitchcock – mistrz suspensu.
Grudzień Obraz Polski w filmach Wojciecha Smarzowskiego.
Styczeń Filmowe miasta w twórczości Woody Allena.
Luty Światowy sukces reżyserski Agnieszki Holland.
Marzec Kobiety u Pedro Almodóvara.
Kwiecień Roman Polański – twórca na emigracji.
Maj Arcydzieła Miloša Formana.
Czerwiec Steven Spielberg – człowiek-instytucja.

KINOSZKOŁA SENIORA

Cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla seniorów. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok.30-minutowa prelekcja z dyskusją.

Październik NA CZYM POLEGA MAGIA KINA?
Boska Florence, reż. Stephen Frears, USA/ Wielka Brytania 2016, 110 min.

Listopad FILM DOKUMENTALNY JAKO GŁOS W SPRAWACH SPOŁECZNYCH
Operacja hip hop, reż. Bryn Evans, Nowa Zelandia 2014, 94 min.

Grudzień MOTYWY BIBLIJNE W FILMIE
Zupełnie Nowy Testament, reż. Jaco Van Dormael, Belgia/ Francja/ Luksemburg 2015, 113 min.

Styczeń LEKKO O POWAŻNYCH SPRAWACH. JAK KINO RADZI SOBIE Z TEMATEM ŚMIERCI?
Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska, Polska 2015, 88 min.

Luty KULT CIAŁA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Młodość, reż. Paolo Sorrentino, Francja/ Szwajcaria/ Wielka Brytania/ Włochy 2015, 118 min.

Marzec TENDENCJE WE WSPÓŁCZESNEJ ADAPTACJI FILMOWEJ
Panie Dulskie, reż. Filip Bajon, Polska 2015, 91 min.

Kwiecień MOTYW WOLNOŚCI W FILMIE
Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja/ Niemcy/ Turcja/ Katar 2015, 97 min.

Maj STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
Facet na miarę, reż. Laurent Tirard, Francja 2016, 98 min.

Czerwiec Film niespodzianka

SZKOLENIA DLA GRON PEDAGOGICZNYCH

Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.

Wykorzystanie filmu i nowych mediów na godzinach do dyspozycji wychowawcy (film w praktyce wychowawczej).
Otwarte zasoby edukacyjne – wyszukiwanie, adaptacja, publikowanie.
Dzieci/młodzież w sieci. Jak z nimi rozmawiać o korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania Internetu?
Jak reagować na sytuacje przemocowe w szkole?
Cyberprzemoc. Jak przeciwdziałać i rozwiązywać problemy związane z przemocą w sieci?
Konstruktywna komunikacja, czyli o relacji nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez Przemocy.
Konstruktywna komunikacja nauczyciel – rodzic w duchu Porozumienia bez Przemocy.
Mapa myśli – naucz swoich uczniów się uczyć.
Warsztaty z emisji głosu.
Szkolenie BHP.

SZKOLENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Cykl adresowany jest do szkół organizujących zajęcia dla rodziców i opiekunów swoich uczniów. Tematyka zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.

Jak wspomagać dziecko w nauce? Rola nowych mediów w procesie uczenia się.
Cyberprzemoc – moje dziecko jako kat… Moje dziecko jako ofiara…
Dziecko przed telewizorem. Czym kierować się przy doborze programów dla dzieci?
Film jako wsparcie w wychowaniu. Jakie filmy wybierać i jak o nich rozmawiać z dziećmi?
Konstruktywna komunikacja rodzic – dziecko w duchu Porozumienia Bez Przemocy.
Działamy dla dobra dziecka. Budowanie konstruktywnej współpracy rodzic – szkoła.
Jak wspomóc siebie i dziecko w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?