Centrum Sztuki w Oławie


Patronat Honorowy NCK

Pragniemy Państwa poinformować o tym, że Narodowe Centrum Kultury objęło Patronatem Honorowym Dolnośląską Kulturę i Sztukę

Logo Narodowego Centrum Kultury