Centrum Sztuki w Oławie
Kategorie: Dni Koguta, oferty, zabawki

Oferta dotycząca wynajęcia miejsca na stoisko z zabawkami – Dni Koguta 2018

15 lutego 2018

Oferty należy składać do dnia 15 marca 2018r. Na adres: sekretariat@kultura.olawa.pl lub Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

Wzór oferty – Dni Koguta 2018