Centrum Sztuki w Oławie


Kontakt OUTW

Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

mieści się w budynku
Ośrodka Kultury w Oławie
przy ul. 11 Listopada 27, 55 - 200 Oława
tel.: 605 472 065
outw(małpka)kultura.olawa.pl

Budynek Ośrodka Kultury