Centrum Sztuki w Oławie


Władze i akty prawne OUTW

Rada Słuchaczy Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Eugeniusz Chorostecki – przewodniczący

Teresa Kucharczyk – z-ca przewodniczącego

Krystyna Lech – sekretarz

Aleksandra Narolska – skarbnik

Tumińska Władysława – członek

Dorota Kopała – członek

Akty prawne Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Regulamin organizacyjny Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku(PDF)